Dle lékařské přísahy se lékař zavazuje pomáhat všemi svými možnostmi a dostupnými prostředky. Proto využíváme vedle klasické medicíny  již po staletí ověřené alternativní postupy. Výhodou těchto metod je jejich šetrnost, v podstatě bez nežádoucích vedlejších účinků.

HOMEOPATIE – je nyní již v řadě zemí oficiální léčebná metoda, kterou si pacient sám může zvolit.

Jedná se o léčbu podobného podobným tzn. léčba informací. “Jako by jste měli na zahradě  zloděje, nevěděli o něm a  všímavý soused k Vám přijde, zazvoní a řekne, že tam je. Vy máte informaci a jdete udělat pořádek “. Takto homeopat hledá jakou informaci/lék  tělo pacienta potřebuje, aby se uzdravilo/dostalo do rovnováhy. Dlouholeté úspěšné používání této metody u zvířat jen potvrzuje její účinky, které nelze vyvrátit. Efekt homeopatické léčby u zvířat je nejlepším argumentem pro všechny, kteří mají námitky vůči této léčebné metodě. Homeopatie doplňuje a někdy zcela nahrazuje klasickou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu a rozšiřuje nám terapeutické možnosti.

ENERGY – tyto přípravky patří do sféry biorezonanční medicíny.

Využívají principů tradičníčínské medicíny, fytoterapie, homeopatie. První dva jmenované principy jsou známy již po tisíce let. Jejich účinky jsou jak regenerační, tedy preventivní, tak i léčebné.
Základem je pět hlavních preparátů pentagramu a k nim lze přidávat další pomocné preparáty.
Naprosto vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámíte na stránkách www.energyvet.cz.
Všechny produkty jsou v naší nabídce a jsou začleňovány do procesu léčby či regenerace.